TC Bros-Chrome Mini Clamp On Mirror

Chrome Mini Clamp On Mirror

Vintage Style 3" Diameter Chome Clamp On Mirror. Works with both 7/8" and 1" Diameter Handlebars.